Home
Koninklijke Verbroedering Grenadiers 
Vlaanderen v.z.w.
Home
Bestuur NieuwsGeschiedenis Ter nagedachtenis Kalender Foto's Contact Gastenboek Overigen Ere

Welkom op onze website

Grenadiers, vrienden, sympathisanten en bezoekers


Door middel van deze website willen wij als “Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” alle moderne technische middelen aanwenden om onze vereniging in de kijker zetten en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van onze vereniging.
 
Als zevende voorzitter van de “Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” is het mijn taak om met de vernieuwde bestuursploeg een voortzetting van de tradities te optimaliseren, te verstevigen en maatschappelijk breder maken.
 
In 2007 kreeg onze vereniging, uit handen van koning Filip, de titel “Koninklijk”.  Dit jaar vierden we ons 80-jarig bestaan. Wij zijn daar samen met jullie ontzettend fier op.

 Alle Grenadiers, zowel actieven als diegenen die er hun militiedienst vervulden zijn van harte welkom alsook sympathisanten, infanteristen e.a. 

 Het bestuur en ikzelf willen de samenhorigheid, de kameraadschappelijke geest, de solidariteit versterken en verder uitbouwen.  De kwaliteiten die we in ons vaandel dragen zijn gegroeid uit een dienstbaarheid voor een eenheid waar discipline, orde en vriendschap geen ijdel woord is.

 Met uw steun kunnen we daarin slagen.  De “Granaat” dient het symbool te worden van menselijke warmte en eerlijkheid.  Samen staan we sterk, alleen zijn we zwak.

 “EENS GRENADIER - STEEDS GRENADIER”

 MATTHYS Freddy

Commandant van Adm (bd)

Lic Afrikaanse Geschiedenis en Filologie

Voorzitter